Aktuellt banan


Banan är öppen för spel 


Aktuell information om banan vid lågsäsong

Bokning och betalning sker via websystemet MATCHi. Följ länken från startsidan till MATCHi.


Under lågsäsong, före och efter semesterperioderna, har vi ingen som ser till och sköter banan. Viktigt är då att ni som spelar följer direktiven som finns anslaget vid entrén till banan.


Om banan är mycket torr vattna både före och efter det att ni spelar.

Undvik att spela på en regnblöt bana. Man kan ej spela om det på delar av banan är så mjukt att det blir tydliga fotavtryck när man går på banan eller delar av banan. Vanligen mjukast i centrum av baslinjen.


Följ anvisningar avseende bevattning som finns anslagna på dörren till banan.