Föreningen

Historik

Käringö tennisklubb är en liten förening som är verksam på Käringön, en ö nordväst om Orust. Klubben har ca 150 medlemmar och driver och förvaltar en grusbana.

Banan har en historia från början av 1930-talet då den byggdes på initiativ av ett antal privatpersoner i samband med byggandet av Käringöhamn. Nuvarande klubb bildades 1956 av ett antal sommargäster som övertog tennisbanan. Efter några års spel på den asfaltsbelagda banan anlades en grusbana, vilket det fortfarande är.

Banan utnyttjas väldigt mycket under sommarperioden juni, juli och augusti. Klubben anordnar normalt tennisskola för barn , ungdomar samt vuxna och en årlig tennisturnering.

Banan är i första hand avsedd för medlemmar, vilket alla med en adress på Käringön kan bli. Övriga sommargäster kan hyra banan mot en lite högre banhyra.


Nuvarande styrelse

Klubben drivs helt med stöd av ideella insatser. Styrelsen består för närvarande av följande personer:


Ordförande :  Johanna Vonasek 

Sekreterare :  Helena Olin

Kassör:            Fredrik Gejrot

Ledamoter:    Tomas Grunden, Per-Arne Axelsson

Suppleanter:  Owe Bergsten, Ulrika Hjelström


Medlem och medlemsavgift:

Årlig medlemsavgift:


Senior 100kr/pers alternativt 250 kr /familj.

Junior: (< 18 år )  50 kr 

Ständigt medlemsskap : 2000 kr / person